Úvod

Dobývání zámku švédskými vojsky je velmi volnou rekonstrukcí bitvy, která proběhla za třicetileté války roku 1639, kdy byl zámek dobyt

a vypálen švédskými vojsky generála Johana Gustafssona Banéra.

Bitva o Mníšek v médiích

Bitva o zámek Mníšek

      Píše se rok 1639, válka trvá již 21 let, ještě 9 let trvat bude, vstoupí do dějin jako válka třicetiletá. Velitel švédské armády Johan Gustafsson Banér, který před pár týdny porazil vojska katolíků u Saské Kamenice, vtáhl do Čech.  (My starší známe Saskou Kamenici spíše pod půvabným názvem Karl-Marx-Stadt.) Přestože vydal plamenné prohlášení o svobodě, kterou přináší českému lidu, Praha se mu postavila na odpor...

   Co se přihodilo roku 1639? Jak došlo k dodnes nevyjasněnému vypálení zámku Mníšek pod Brdy švédskými vojsky generála Bannera ? Na to se Vám pokusí odpovědět 12 spolků a skupin historického šermu ve velmi volné rekonstrukci dobytí zámku Mníšek Švédy, která završí již 7. ročník této historické akce.

   V zámecké zahradě Vás čeká od 11.00 do 16.00 nepřetržitý sled vystoupení skupin historického šermu, hudby a kejklíře, historické tržiště a občerstvení. 

   Před zámkem se budete moci projít vojenským táborem z období třicetileté války, kde vám jednotlivé skupiny rády předvedou svou výzbroj, včetně mušket a děl i vyšívané či malované prapory jednotek. Zatím co vojáci budou kontrolovat své zbraně a zbroje a probírat bitevní strategii, markytánky budou připravovat pokrmy na ohništi a obvazy pro raněné.


   V 17.00 hodin pak bude celý den zakončen vlastní bitvou o zámek Mníšek. Předpokládaný konec bitvy je zhruba v 17.45 hodin. Po závěrečném defilé se všechny císařské i švédské jednotky svorně sesednou k jednomu stolu, aby při historické hostině společně pojedli, popili a vyprávěli o svých hrdinských skutcích.

    Bitvu o Mníšek pořádá zámek Mníšek pod Brdy a město Mníšek pod Brdy, ve spolupráci s agenturou Reginleif Festivitates.

Více

PROGRAM:


 zámek Mníšek pod Brdy  -   7. července 2018 


      - od 11.00 do 16.30 program v zámecké zahradě

      - od 17.00 do 18.00 bitva o zámek na louce před zámkem

 

Vstupné do zámecké zahrady, kde na Vás čeká bohatý program:

             jednotné vstupné 90,-

              skupinové vstupné 290,-

              bitva od 17.00 - zdarma

            

Program v zámecké zahradě 11.00 - 16.30


11:00     SHŠ Kordyka - Příběh o nepoctivé krčmářce

11:30     SHŠ Fuente Ovejuna - Golem

11:55     SHŠ Alotrium - Tři mušketýři

12:15     Kejklíř Merlin

12:35     DHŠ Rebel  - Rynkové etudy

13:00     Tempus - Folkrock

13:35     SHŠ Taurus

14:00     Rytíři Gwydyonu 

14:30     SHŠ Fuente Ovejuna - Rumcajs

15:00     Krvavý regiment - výcvik mušketýrů

15:30     SHŠ Alotrium - Námluvy v Kastilii

15:50     Tempus – Folkrock

16:30     UZAVŘENÍ ZÁMECKÉ ZAHRADY PRO VEŘEJNOST  !!!  z důvodů přípravy na bitvu


16:30     Kejklíř Merlin  -  před zámkem !!!


17:00   BITVA O ZÁMEK MNÍŠEK  -  před zámkemUpozorňujeme, že program se může změnit.


Program ke stažení

.

Co můžete očekávat

Vojenské ležení z třicetileté války v podzámčí, polní kuchyni tamtéž; šerm, hudbu a kejkle v zámecké zahradě,

více i méně dobové tržiště a občerstvení, kovárnu, dětské hry a kolotoč...

     Celá akce začne v sobotu 7. července tohoto roku od 11.00 hodin na zámku Mníšek pod Brdy. V zámecké zahradě Vás čeká od 11.00 do 16.00 nepřetržitý sled vystoupení skupin historického šermu, hudby a kejklíře, historické tržiště a občerstvení. 

   Vstupné na celý den je jednotné 90 Kč, skupinové 290 Kč.  Samotná bitva je zdarma.

Vojenský tábor v podzámčí

     Před zámkem se budete moci projít vojenským táborem z období třicetileté války, kde vám jednotlivé skupiny rády předvedou svou výzbroj, včetně mušket a děl i vyšívané či malované prapory jednotek. Zatím co vojáci budou kontrolovat své zbraně a zbroje a probírat bitevní strategii, markytánky budou připravovat pokrmy na ohništi a obvazy pro raněné. Rády vám ukáží dobové nádobí a přípravu pokrmů včetně dobových receptů.

Vlastní bitva

     Vyvrcholením celého programu pak bude od 17:00 do přibližně 18 hodin na louce před zámkem velmi volná rekonstrukce vojenského střetu mezi císařským a švédským vojskem připomínající události z roku 1639, kdy byl zámek i město  Mníšek Švédy vypálen. Tato ukázka, chcete-li bitva, nebude zdaleka historickou rekonstrukcí událostí, které se před necelými pěti sty lety na Mníšku odehrály, ale fiktivním příběhem, místy pro odlehčení mírně humorným, s názvem Omnia Vincit Amor, tedy Nade vším zvítězí láska aneb Love story na bitevním poli. 
   Autor scénáře  k bitvě poznamenává: „ Nejde nám tolik o věrnost historického děje ani o zlehčování všeho utrpení, co s sebou války a další ozbrojené konflikty přináší,  jde nám o pokus nasměrovat  diváka  směrem k dnes již téměř zapomenuté historii naší země.“  

.


A jak začíná náš příběh?

     Píše se rok 1639, válka trvá již 21 let, ještě 9 let trvat bude, vstoupí do dějin jako válka třicetiletá. Velitel švédské armády Johan Gustafsson Banér, který před pár týdny porazil vojska katolíků u Saské Kamenice, vtáhl do Čech.  (My starší známe Saskou Kamenici spíše pod půvabným názvem Karl-Marx-Stadt.) Přestože vydal plamenné prohlášení o svobodě, kterou přináší českému lidu, Praha se mu postavila na odpor...

     Před zámkem pánů z Mitrovic, známých diplomatů ve službách císaře,  necelého půl dne rychlé jízdy od Prahy, leží švédský vojenský tábor. Velitelé tohoto nepříliš velkého švédského oddílu, pánové Bjorn a Ben, se připravují k rozhodné akci. Jejich úkol je jasný, zmocnit se zámku. Radost z tohoto úkolu jim kalí jen to, že zámek musí zůstat nedotčen. Žádná dělostřelba, žádné vyhození brány do vzduchu, žádný požár, prostě žádná radost.  Sám velký generál Banér si totiž vybral zámek  v Mníšku za své sídlo. Po 21 letech války najít v Čechách nepoškozenou nemovitost, navíc nedávno zrekonstruovanou, to je zázrak. Tak zatímco Johan Banér připravuje útok na Prahu, Bjorn a Ben chystají útok na zámek...


A jak příběh končí? 

     Generál Banér se svého sídla nedočkal. Navíc nedobyl ani Prahu. Stáhl se do východních Čech a místo osvobození Čechy důkladně vyplenil. Nadměrná konzumace alkoholu, a to nejen v Čechách, se mu stala osudnou a zemřel 2 roky po vypálení Mníšku na cirhózu jater. Ve funkci velitele ho vystřídal Lennart Torstenson. Bitva o Mníšek, kterou uvidíte, je fikcí,

my nevíme, jak tato bitva dopadla

a nevíme ani, byla-li vůbec nějaká...A jaká je skutečnost?

     Jedinou zmínku jsme nalezli  knize  Hrady, zámky a tvrze království Českého od C a K gymnaziálního profesora Augusta Sedláčka, kde  se dočteme: „Za panování Zdeňka z Mitrovic trpěla velice zdejší krajina, švédský vůdce Johan Gustafsson Banér zapálil a pokořil Mníšeckou tvrz, faru i kostel, panství několik let pustlo a bez obyvatel zůstávalo.“

Účinkující:

Reginleif Festivitates

Pořadatel

SHŠ Alotrium

Standa Berkovec

Moderátor vlastní bitvy o zámek Mníšek

Krvavý regiment
spolek střelců a šermířů

Tempus
středověký folk-rock

Fuente Ovejuna
nejen šermířská skupina

Šermířská skupina Taurus

Manus Regis
skupina scénicko-dobového šermu

SHŠ Vae Victus

kejklíř Merlin

SHŠ Flamendři

kontakty 

Bitvu o Mníšek pořádá město Mníšek pod Brdy a zámek Mníšek ve spolupráci s agenturou Reginleif Festivitates

Ing. Josef Kutílek        

Organizace programu a bitvy

tel.: +420 777 118 892

e-mail: alotrium.shs@centrum.cz

Lucie Němcová

Dobové tržiště

e-mail: gloriet@seznam.cz

tel.: +420 604 514 213

Reginleif Festivitates

Pořadatel

             zámek
    Mníšek pod Brdy

www.zamek-mnisek.cz                           facebook zámek Mníšek                      

partneři a sponzoři:

Děkujeme všem partnerům a sponzorům.

Historie

Začínáme přepisovat dějiny při 1. ročníku historické akce Bitva o Mníšek, aneb dobytí zámku Mníšek švédskými vojsky..

V roce 2015 proběhl 6. ročník Bitvy o Mníšek.

Po dvouleté pauze letos Bitva o Mníšek opět ožívá a my s velkou radostí připravujeme 7. ročník této výjimečné historické události v krásném prostředí zámku Mníšek pod Brdy.

A pokud nám budou hvězdy nakloněny, v roce 2021 uspořádáme 10.ročník Bitvy o Mníšek, ještě větší, krásnější a vypečenější, než byly ročníky předchozí.